in

RAUCH nyereményjáték a SPAR-ban: Nyerjen wellness-hétvégét

Hirdetés

RAUCH nyereményjáték a SPAR-ban: Nyerjen wellness-hétvégétVásárolj 2 db 1 l-es, papírdobozos Happy Day és/vagy 1,5 l-es palackos Rauch IceTea vagy Nativa és/vagy 0,33 l-es Yippi  terméket bármely Spar vagy Interspar üzletben és nyerj.

Küldd el SMS-ben a 06-20-9000-795-ös telefonszámra a Spar szót, neved, a blokkon szereplő 9 jegyű AP-kódot, a vásárlás dátumát és időpontját.

Minta SMS: Spar,név,AP,TRszám (max. 10 karakter),dátum,időpont Minta SMS: Spar,Minta Péter,A03100161,1234567890,20150410,1236

A vásárlást igazoló blokkot őrizd meg, az eredeti nyertes blokkot be kell küldeni. A szervező a nyertest telefonon értesíti a nyereményjáték lezárulta után egy héten belül.

A járék 2015. április 15.-ig tart

Nyeremény: 2 db 2 főre szóló 3 nap/2 éjszakás ausztriai wellness hétvége

A Rauch és a Spar „Nyerjen wellness-hétvégét 2 fő részére!” nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

 1. A Rauch Hungária Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely:  1171 Budapest Kiskároshíd u. 2., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a SPAR Magyarország Kft. magyarországi SPAR  vagy INTERSPAR üzleteiben a Rauch Hungária Kft. által Magyarországon forgalmazott

– Happy Day 1L-es papírdobozos,

– Rauch IceTea 1,5L-es műanyag palackos

– Nativa 1,5L-es műanyag palackos,

– Yippy 0,33L-es műanyag palackos

bármelyik ízű termékből egyszerre – egy blokkon – legalább 2 db-ot vásárol bármilyen kombinációban a jelen játék időtartama alatt és a termékek megvásárlását követően a játék időtartama alatt mobiltelefonról SMS-ben beküldi a „SPAR” szó után vesszővel elválasztva a nevét előtag (dr., if., stb.) nélkül (a vezeték és a keresztnév egymástól szóközzel elválasztva), majd a nyugtán (továbbiakban: aBlokk) található Tranzakciós számot (TRSZ: betűk után lévő maximum 10 jegyű számok), 9 jegyű AP-kódot (AP betűk után lévő 1 betű és 8 jegyű szám az AP betűk nélkül) és a vásárlás dátumát és időpontját (vesszővel elválasztva, szóköz nélkül) a lenti SMS-minta szerinti tartalommal és sorrendben, a 06-20-9000-795-ös nem emeltdíjas telefonszámra (továbbiakban: Pályázat). Az AP-kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. A Játékban nem vesznek részt a SPAR Partner, SPAR City, SPAR Express és a SPAR Market üzletek.

SMS beküldésének módja:

            SPAR szó,név,TRSZ,AP-kód,dátum(év/hónap/nap),időpont(óra/perc)

SMS Pályázat minta:

            SPAR,Minta Péter,360555,A0300161,20150410,1233

1.1. A Játékban való részvétel – mint ráutaló magatartás – a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti Blokkot megőrizze és a jelen játékszabály 6. pontjában írtak szerint – azaz a Szervező által történt értesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül a Rauch Hungária Kft., 1171 Budapest, Kiskároshíd u. 2 címére a nyertes/tartaléknyertes beküldje a Szervezőnek. Csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő, 1. pontban megjelölt termékek megnevezése is szerepel és valamennyi olyan adatot tartalmazza, amelyet a jelen szabályzat 1. pontja megkövetel. Kizárólag eredeti, sérülésmentes, teljes egészében látható blokkot van mód elfogadni érvényes Pályázatként. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, az  így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. A szervezet vagy vállalkozás nevére kiállított számla nem vesz részt a Játékban. Az eredeti blokk vagy számla helyett elfogadható annak az áruházak vevőszolgálata/főpénztára általi eredeti aláírással és bélyegzővel ellátott hitelesített másolati példánya is.

 1. A Játék 2015. április 9-15-ig tart. A vásárlást és az SMS beküldést egyaránt ezen határidőn belül kell lebonyolítani és csak ezek minősülnek érvényes Pályázatoknak.

2.1. A Pályázatok beérkezésének határideje 2015. április 15. 23 óra 59 perc 59 másodperc

 1. Egy Játékos korlátlan mennyiségű SMS-t küldhet be. Egy SMS-ben csak egy Pályázat küldhető be, ugyanarról a telefonszámról újabb Pályázathoz újabb – a korábban beküldöttől eltérő – AP-kód és vásárlási időpont beküldése szükséges. A játék során egy AP-kód ugyanazzal a vásárlási időponttal csak egyszer használható fel.
 • Internetről, vezetékes telefonról küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi telefonszámot nem tartalmazó SMS-t nem fogadunk el. A Játékban – a Játék tisztasága, valamint a résztvevők személyazonosságának ellenőrzése érdekében – kizárólag magyarországi mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt.
 • Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy előfizetésében levő telefonokról. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által előfizetett szolgáltatást veszi igénybe a Játékhoz, a Játék kezdete előtt kérje az előfizető írásbeli hozzájárulását a Játékban való részvételre, amely a nyeremény átvételére is kiterjed. A Játékkal kapcsolatos, az előfizetői – felhasználói – jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan mind Szervező, mind a Szervező megbízottjai mindennemű felelősségét kizárja. Az előfizető saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általuk használt, de előfizető előfizetésében levő telefon és érvényes SIM kártya segítségével. Szervezőt, és Szervező megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
 • A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, ellopott, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását – a Játék tisztaságának megőrzése érdekében – a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
 • A nyereményjátékban csak a helyes, 9 jegyű AP-kód beküldői vehetnek részt.
 1. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményeket nyerhetik meg.
 1. Nyeremények
 • 2 db, egyenként 2 főre szóló wellness-hétvége voucher az ausztriai LOISIUM Langenlois Wine&Spa Resort 4****-os hotelben (3 nap/2 éj), félpanzióval.

5.1. A Szervező a nyereményekhez kapcsolódó utazási költségeket nem állja. A wellness-           hétvége igénybevétele előzetes foglaláshoz kötött atakach@mondial.at címen, a            Mondial Utazási Irodánál. Az Utazási Iroda kommunikációs nyelve angol vagy német. A       nyeremények értéke készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A wellness-            hétvége voucher 2016. április 30-ig beváltható. A konkrét időpont foglalással (és a foglalás         határidejével) kapcsolatosan a nyerteseknek a szállodával kell felvennie a kapcsolatot.

5.2. A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereményekkel kapcsolatos mindennemű adó – így különösen a személyi jövedelemadó – megfizetését a Szervező vállalja.

5.3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nem eredeti, megrongált, rosszul olvasható, bármely mértékben hiányos blokk nem tud részt venni a Játékban és az ezzel pályázó utólagosan kizárásra kerül.

5.4. Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyereményekkel való foglalási határidő nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból – történő elmulasztása esetére, a nyeremények érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetőség. Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a wellness-hétvégét biztosító turisztikai irodánál a szállás foglalás során, az utazás alatt, a szállodánál a wellness hétvége alatt vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező a jelen szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal kötelezettséget. A nyeremények átadásának helyére való utazás és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terhelik.

 1. Sorsolás módja
 • A sorsolására 2015. április 8-án 16:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével került sor a Dr. Hoffmann Vladimír Közjegyző Iroda 1093 Budapest 9. kerület, Mátyás u. 20. I/3. címén.

A sorsoláson nyerő időpontok (év:hónap:nap:óra:perc:másodperc) kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanatokhoz vagy az azutáni legkorábbi időpillanathoz legközelebbi időpontban küldi be az SMS-ét, az nyereményben (5. pont) részesül.

 • A Szervező a sorsoláson a nyeremények esetében 1-1 nyerő időpontot sorsol.

A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.

 • Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 7. (hetedik) nap 24:00 óráig a Játékban használt telefonszámon nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy annak áruház által hitelesített másolatát nem küldi meg a Szervező általi bekéréstől számított 10 napon belül a Rauch Hungária Kft, 1171 Budapest, Kiskároshíd u. címére, helyette tartaléknyertesként az időben utána legközelebbi időpontban beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az a Pályázat mindenben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek. A Szervező a nyereményjáték lezárultát követő 7. (hetedik) nap 24:00 órájáig minden munkanapon 9:00 óra és 17:00 óra között 1 (egy) alkalommal kísérli meg a játékban használt telefonszámon elérni a nyertes pályázót.
 • Amennyiben a nyertes vagy a tartaléknyertes az értesítés hónapjának utolsó napját követő 15 (tizenöt) napon belül nem kapja meg nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül a Rauch Hungária Kft.-hez kell fordulnia és jelezni ezt az office@rauch.cc e-mail címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető, azzal, hogy a jelen bekezdésben megjelölt 30 napos határidő jogvesztő.
 1. A Szervező a nyerteseket a Játék során SMS küldésre használt telefonszámon a 6. pontban írt határidőn belül és alkalommal értesíti a nyereményjáték lezárulta után egy héten belül.
 2. A nyeremények átadására a nyertesekkel egyeztetett időpontban személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján kerül sor. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
 3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 4. A nyereményt átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 5. A Játékból ki vannak zárva a Telekom New Media Kft., a Rauch Hungária Kft.valamint a

SPAR Magyarország Kft. munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Spar akciós újságban, valamint a www.rauch.hu és www.spar.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.rauch.hu internetes oldalon jelenik meg.

 

 1. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény eseténerről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a Rauch Internetes honlapján, a www.rauch.hu valamint a spar.hu címen, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos az SMS-t beküldi, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező – bármely díjazás vagy költségtérítés nélkül – a jelen pont szerinti módokon nyilvánosságra hozza. A Játékos az SMS beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Rauch Hungária Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése, amennyiben azt jogerős bírósági ítélet állapította meg, avagy az adott cselekménnyel kapcsolatban a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 222. §-a alapján az ügyész a vádemelést elhalasztotta.

 

 1. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához –  a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Rauch Hungária Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, de legfeljebb a nyeremény átvételének napjáig kezeli, ezt követően nyilvántartásából az adatokat – a jogszabályban előírt iratőrzési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatokon kívül – törli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje,  adatai törlését a nyilvántartásból a fenti határidő lejártát megelőzően is bármikor, írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Rauch Hungária Kft., 1171 Budapest Kiskároshíd u. 2.; vagy a következő e-mail címen: office.hu@rauch.cc. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A RAUCH Hungária Kft. tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személyeket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
 1. A Rauch Hungária Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.
 2. A Rauch Hungária Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2015. április 8.

Rauch Hungária Kft.

Szervező

Várjuk a kommentedet!

Jöhetnek a hozzászólások

TESCO nyereményjáték: Kerti kalandok az MTD-vel

Nyerj belépőt a tavaszi orchidea kiállításra!