RAUCH nyereményjáték a SPAR-ban: Nyerjen wellness-hétvégét

Hirdetés

RAUCH nyereményjáték a SPAR-ban: Nyerjen wellness-hétvégétVásárolj 2 db 1 l-es, papírdobozos Happy Day és/vagy 1,5 l-es palackos Rauch IceTea vagy Nativa és/vagy 0,33 l-es Yippi  terméket bármely Spar vagy Interspar üzletben és nyerj.

Küldd el SMS-ben a 06-20-9000-795-ös telefonszámra a Spar szót, neved, a blokkon szereplő 9 jegyű AP-kódot, a vásárlás dátumát és időpontját.

Minta SMS: Spar,név,AP,TRszám (max. 10 karakter),dátum,időpont Minta SMS: Spar,Minta Péter,A03100161,1234567890,20150410,1236

A vásárlást igazoló blokkot őrizd meg, az eredeti nyertes blokkot be kell küldeni. A szervező a nyertest telefonon értesíti a nyereményjáték lezárulta után egy héten belül.

A járék 2015. április 15.-ig tart

Nyeremény: 2 db 2 főre szóló 3 nap/2 éjszakás ausztriai wellness hétvége

A Rauch és a Spar „Nyerjen wellness-hétvégét 2 fő részére!” nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

 1. A Rauch Hungária Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely:  1171 Budapest Kiskároshíd u. 2., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a SPAR Magyarország Kft. magyarországi SPAR  vagy INTERSPAR üzleteiben a Rauch Hungária Kft. által Magyarországon forgalmazott

– Happy Day 1L-es papírdobozos,

– Rauch IceTea 1,5L-es műanyag palackos

– Nativa 1,5L-es műanyag palackos,

– Yippy 0,33L-es műanyag palackos

bármelyik ízű termékből egyszerre – egy blokkon – legalább 2 db-ot vásárol bármilyen kombinációban a jelen játék időtartama alatt és a termékek megvásárlását követően a játék időtartama alatt mobiltelefonról SMS-ben beküldi a „SPAR” szó után vesszővel elválasztva a nevét előtag (dr., if., stb.) nélkül (a vezeték és a keresztnév egymástól szóközzel elválasztva), majd a nyugtán (továbbiakban: aBlokk) található Tranzakciós számot (TRSZ: betűk után lévő maximum 10 jegyű számok), 9 jegyű AP-kódot (AP betűk után lévő 1 betű és 8 jegyű szám az AP betűk nélkül) és a vásárlás dátumát és időpontját (vesszővel elválasztva, szóköz nélkül) a lenti SMS-minta szerinti tartalommal és sorrendben, a 06-20-9000-795-ös nem emeltdíjas telefonszámra (továbbiakban: Pályázat). Az AP-kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. A Játékban nem vesznek részt a SPAR Partner, SPAR City, SPAR Express és a SPAR Market üzletek.

SMS beküldésének módja:

            SPAR szó,név,TRSZ,AP-kód,dátum(év/hónap/nap),időpont(óra/perc)

SMS Pályázat minta:

            SPAR,Minta Péter,360555,A0300161,20150410,1233

1.1. A Játékban való részvétel – mint ráutaló magatartás – a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti Blokkot megőrizze és a jelen játékszabály 6. pontjában írtak szerint – azaz a Szervező által történt értesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül a Rauch Hungária Kft., 1171 Budapest, Kiskároshíd u. 2 címére a nyertes/tartaléknyertes beküldje a Szervezőnek. Csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő, 1. pontban megjelölt termékek megnevezése is szerepel és valamennyi olyan adatot tartalmazza, amelyet a jelen szabályzat 1. pontja megkövetel. Kizárólag eredeti, sérülésmentes, teljes egészében látható blokkot van mód elfogadni érvényes Pályázatként. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, az  így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. A szervezet vagy vállalkozás nevére kiállított számla nem vesz részt a Játékban. Az eredeti blokk vagy számla helyett elfogadható annak az áruházak vevőszolgálata/főpénztára általi eredeti aláírással és bélyegzővel ellátott hitelesített másolati példánya is.

 1. A Játék 2015. április 9-15-ig tart. A vásárlást és az SMS beküldést egyaránt ezen határidőn belül kell lebonyolítani és csak ezek minősülnek érvényes Pályázatoknak.

2.1. A Pályázatok beérkezésének határideje 2015. április 15. 23 óra 59 perc 59 másodperc

 1. Egy Játékos korlátlan mennyiségű SMS-t küldhet be. Egy SMS-ben csak egy Pályázat küldhető be, ugyanarról a telefonszámról újabb Pályázathoz újabb – a korábban beküldöttől eltérő – AP-kód és vásárlási időpont beküldése szükséges. A játék során egy AP-kód ugyanazzal a vásárlási időponttal csak egyszer használható fel.
 • Internetről, vezetékes telefonról küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi telefonszámot nem tartalmazó SMS-t nem fogadunk el. A Játékban – a Játék tisztasága, valamint a résztvevők személyazonosságának ellenőrzése érdekében – kizárólag magyarországi mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt.
 • Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy előfizetésében levő telefonokról. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által előfizetett szolgáltatást veszi igénybe a Játékhoz, a Játék kezdete előtt kérje az előfizető írásbeli hozzájárulását a Játékban való részvételre, amely a nyeremény átvételére is kiterjed. A Játékkal kapcsolatos, az előfizetői – felhasználói – jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan mind Szervező, mind a Szervező megbízottjai mindennemű felelősségét kizárja. Az előfizető saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általuk használt, de előfizető előfizetésében levő telefon és érvényes SIM kártya segítségével. Szervezőt, és Szervező megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
 • A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, ellopott, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását – a Játék tisztaságának megőrzése érdekében – a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
 • A nyereményjátékban csak a helyes, 9 jegyű AP-kód beküldői vehetnek részt.
 1. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményeket nyerhetik meg.
 1. Nyeremények
 • 2 db, egyenként 2 főre szóló wellness-hétvége voucher az ausztriai LOISIUM Langenlois Wine&Spa Resort 4****-os hotelben (3 nap/2 éj), félpanzióval.

5.1. A Szervező a nyereményekhez kapcsolódó utazási költségeket nem állja. A wellness-           hétvége igénybevétele előzetes foglaláshoz kötött atakach@mondial.at címen, a            Mondial Utazási Irodánál. Az Utazási Iroda kommunikációs nyelve angol vagy német. A       nyeremények értéke készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A wellness-            hétvége voucher 2016. április 30-ig beváltható. A konkrét időpont foglalással (és a foglalás         határidejével) kapcsolatosan a nyerteseknek a szállodával kell felvennie a kapcsolatot.

5.2. A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereményekkel kapcsolatos mindennemű adó – így különösen a személyi jövedelemadó – megfizetését a Szervező vállalja.

5.3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nem eredeti, megrongált, rosszul olvasható, bármely mértékben hiányos blokk nem tud részt venni a Játékban és az ezzel pályázó utólagosan kizárásra kerül.

5.4. Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyereményekkel való foglalási határidő nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból – történő elmulasztása esetére, a nyeremények érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetőség. Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a wellness-hétvégét biztosító turisztikai irodánál a szállás foglalás során, az utazás alatt, a szállodánál a wellness hétvége alatt vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező a jelen szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal kötelezettséget. A nyeremények átadásának helyére való utazás és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terhelik.

 1. Sorsolás módja
 • A sorsolására 2015. április 8-án 16:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével került sor a Dr. Hoffmann Vladimír Közjegyző Iroda 1093 Budapest 9. kerület, Mátyás u. 20. I/3. címén.

A sorsoláson nyerő időpontok (év:hónap:nap:óra:perc:másodperc) kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanatokhoz vagy az azutáni legkorábbi időpillanathoz legközelebbi időpontban küldi be az SMS-ét, az nyereményben (5. pont) részesül.

 • A Szervező a sorsoláson a nyeremények esetében 1-1 nyerő időpontot sorsol.

A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.

 • Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 7. (hetedik) nap 24:00 óráig a Játékban használt telefonszámon nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy annak áruház által hitelesített másolatát nem küldi meg a Szervező általi bekéréstől számított 10 napon belül a Rauch Hungária Kft, 1171 Budapest, Kiskároshíd u. címére, helyette tartaléknyertesként az időben utána legközelebbi időpontban beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az a Pályázat mindenben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek. A Szervező a nyereményjáték lezárultát követő 7. (hetedik) nap 24:00 órájáig minden munkanapon 9:00 óra és 17:00 óra között 1 (egy) alkalommal kísérli meg a játékban használt telefonszámon elérni a nyertes pályázót.
 • Amennyiben a nyertes vagy a tartaléknyertes az értesítés hónapjának utolsó napját követő 15 (tizenöt) napon belül nem kapja meg nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül a Rauch Hungária Kft.-hez kell fordulnia és jelezni ezt az office@rauch.cc e-mail címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető, azzal, hogy a jelen bekezdésben megjelölt 30 napos határidő jogvesztő.
 1. A Szervező a nyerteseket a Játék során SMS küldésre használt telefonszámon a 6. pontban írt határidőn belül és alkalommal értesíti a nyereményjáték lezárulta után egy héten belül.
 2. A nyeremények átadására a nyertesekkel egyeztetett időpontban személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján kerül sor. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
 3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 4. A nyereményt átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 5. A Játékból ki vannak zárva a Telekom New Media Kft., a Rauch Hungária Kft.valamint a

SPAR Magyarország Kft. munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Spar akciós újságban, valamint a www.rauch.hu és www.spar.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.rauch.hu internetes oldalon jelenik meg.

 

 1. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény eseténerről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a Rauch Internetes honlapján, a www.rauch.hu valamint a spar.hu címen, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos az SMS-t beküldi, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező – bármely díjazás vagy költségtérítés nélkül – a jelen pont szerinti módokon nyilvánosságra hozza. A Játékos az SMS beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Rauch Hungária Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése, amennyiben azt jogerős bírósági ítélet állapította meg, avagy az adott cselekménnyel kapcsolatban a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 222. §-a alapján az ügyész a vádemelést elhalasztotta.

 

 1. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához –  a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Rauch Hungária Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, de legfeljebb a nyeremény átvételének napjáig kezeli, ezt követően nyilvántartásából az adatokat – a jogszabályban előírt iratőrzési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatokon kívül – törli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje,  adatai törlését a nyilvántartásból a fenti határidő lejártát megelőzően is bármikor, írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Rauch Hungária Kft., 1171 Budapest Kiskároshíd u. 2.; vagy a következő e-mail címen: office.hu@rauch.cc. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A RAUCH Hungária Kft. tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személyeket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
 1. A Rauch Hungária Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.
 2. A Rauch Hungária Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2015. április 8.

Rauch Hungária Kft.

Szervező

Hirdetés
 

Watch Dragon ball super

A weboldal használatához el kell fogadnod, hogy cookie-kat helyezünk el a számítógépeden. Részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. A cookie-k (sütik) apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el a számítógépeden, hogy minél egyszerűbbé tegye a böngészést. A sütiket letilthatod a böngésző beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszed meg, illetve ha az "cookie" feliratú gombra kattintasz, elfogadod a sütik használatát.

Bezár