in

Családi adókedvezmény 2022 nyomtatvány – infok itt!

Hirdetés

Családi adókedvezmény 2022 nyomtatvány – infok itt!

A kedvezmény igénybevételének feltételei

A családi kedvezmény az Ön összevont adóalapját csökkenti. Ha Ön e nyilatkozattal kéri a családi kedvezmény érvényesítését, a kedvezmény az adóelőleg alapját – és ezért a munkáltatójától, kifizetőjétől származó adóévi jövedelmeiből fizetendő adóelőleg összegét is – csökkenti.

A családi kedvezmény – az eltartottak számától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén 66 670 forint, két eltartott esetén 133 330 forint, három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.

A családi kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta és kedvezményezett eltartottanként egy eltartott esetén 10 ezer forinttal, két eltartott esetén 20 ezer forinttal három vagy több eltartott esetén 33 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.

JÁTSSZ ÉS NYERJ! LOTTÓZZ AKÁR INGYEN! Próbáld ki MOST és nyerj valódi pénzt!

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

 • Az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra, ilyen például a
  • a házastársként, élettársakként együtt élő vér szerinti szülők,
  • a szülővel együtt élő élettárs is, aki az érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában (a jogosultság jogcímeként neki is a „4” jogcímkódot kell szerepeltetni),
  • vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pótlék megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a jogosultság jogcímeként neki is a „4” jogcímkódot kell szerepeltetni) [1].
 • A gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján időszakonként felváltva gondozó szülők a Cst. alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra (közös felügyelet). A családi pótlékra való jogosultságnak nem feltétele a bírósági döntés, egyezség, elegendő, ha a felek erre vonatkozóan közös nyilatkozatot tesznek a folyósító szerv felé.
  • A közös felügyelet alatt álló gyermek után a szülők a családi kedvezményre is 50-50 százalékos arányban jogosultak, tehát saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 66 665 (a 133 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek a felváltva gondozott gyermek után.
  • A kedvezményt egymás között nem érvényesíthetik közösen, viszont a jelenlegi házastársukkal a rájuk vonatkozó kedvezményt közösen is igénybe vehetik.
  • A közös háztartásban élő, nem jogosult élettárssal a kedvezményt nem lehet év közben közösen érvényesíteni, viszont az év végi adóbevallásban a kedvezmény az élettárssal is megosztható.
 • A családi pótlékra jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa;
  • Év közben is érvényesítheti a családi kedvezményt az a magánszemély, aki nem jogosult ugyan családi pótlékra, de az arra jogosult házastársával közös háztartásban él. Például, ha a házastársak közül az egyik nevelőszülő, a vonatkozó szabályok alapján csak ő jogosult családi pótlékra, viszont házastársa is jogosult arra, hogy adóelőleg-nyilatkozatot tegyen a nevelt gyermekek után járó családi kedvezmény érvényesítésére.
  • A közös háztartásban élő, nem jogosult élettárssal a kedvezményt nem lehet év közben közösen érvényesíteni, viszont az év végi adóbevallásban a kedvezmény az élettárssal megosztható.
 • A várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
  • a várandós nővel közös háztartásban élő élettárs a várandósság ideje alatt nem jogosult a kedvezményre, így azt év közben nem érvényesíthetik közösen, viszont a várandós nőnek járó kedvezményt a bevallásukban megoszthatják egymás között.
 • A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.
  • Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély a jogosult.
  • Hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is, így például az elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után.
 • Az a magánszemély is, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult. Természetesen minden törvényi feltételnek ilyenkor is teljesülnie kell.

Ha a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében a jogosultak egyike érvényesíti. Nem kell közös nyilatkozatot tenni, a felváltva gondozott gyermek vér szerinti szüleinek, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Ha a rájuk eső kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, úgy természetesen nekik közös nyilatkozatot kell tenniük.

Kedvezményezett eltartott

 • aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,
 • aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • a rokkantsági járadékban részesülő személy,
 • a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján,
 • a bíróság döntése, egyezség, a családi pótlék folyósítójánál tett közös nyilatkozat alapján közösen felügyelt gyermek mindkét szülőnél, valamint a szülők házastársainál is.

Ha a magánszemély azért érvényesíthet családi kedvezményt, mert külföldi állam jogszabálya alapján ott jogosult családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra, kedvezményezett eltartottként azt a gyermeket veheti figyelembe, aki után Magyarországon a Cst. megfelelő alkalmazásával a családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne.

Eltartott

 • a kedvezményezett eltartott,
 • az, aki a Cst. szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után
  • nem családi pótlékot, hanem rokkantsági járadékot folyósítanak,
  • családi pótlékot nem állapítanak meg, például magzat esetében,
  • vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja, például tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék.

Példa: Egy családban négyen élnek: apa, anya, a nappali tagozatos egyetemista fiuk és az apa húga, aki rokkantsági járadékot kap. A rokkantsági járadékban részesülő személy után a testvére, az apa veszi igénybe a családi kedvezményt.

Miután az egyetemista is eltartottnak minősül, a családban az eltartottak száma két fő. Emiatt a rokkantsági járadékban részesülő személy után havi 133 330 forint családi kedvezményt érvényesíthet az apa.

[1] A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) alapján.

 

Családi kedvezmény nyilatkozat.pdf

Családi kedvezmény nyilatkozat.docx

The post Családi adókedvezmény 2022 nyomtatvány – infok itt! appeared first on Retromuzsika.hu.

Szólj hozzá!

Dorián név jelentése – Íme a válasz!

Jégpályák éjszakája 2022 – infok itt!