in

X-faktor 2019 szavazás – nyertesek info

Hirdetés
Hirdetés

X-faktor 2019 szavazás – nyertesek infokat közlünk.

NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES A nyeremények

Azon résztvevők között, akik az Applikációban és vagy SMS-ben a „SZAVAZÁS” funkcióban érvényes szavazatot adtak le vagy érvényes SMS-t küldtek az élő műsor alatt a jelen szabályzatban foglaltak szerint, nyeremények kerülnek kisorsolásra a televíziós adásban ismertettek alapján. A televíziós adásban a nézőkkel és résztvevőkkel, képpel és elhangzással ismertetjük az egyes nyereményeket. A nyeremények kizárólag a „SZAVAZÁS” funkcióban vagy SMS-ben az élő adásban szavazó felhasználók/résztvevők között kerülnek kisorsolásra. A „KVÍZ” szavazáson résztvevők között nyeremények kisorsolására nem kerül sor.

A szavazás nyertesét a TNM és/vagy RTL emailen vagy Facebook üzenetben vagy telefonon értesíti nyereménye tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

A szavazás eredményének meghatározása (lezárás, sorrend, arányok) illetve a nyeremények sorsolása közjegyző jelenlétében történik, melyről jegyzőkönyv készül.

A szavazások érvényességi ideje lejártát követően beérkezett szavazatokért az RTL és a TNM semmilyen felelősséget nem vállalnak. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek nem megfelelő szavazatok érvénytelenek, és azok a szavazás eredményének megállapításakor nem vehetőek figyelembe.

Azok között a résztvevők között, akik helyes formában adták le az X-FAKTOR szavazás során a “SZAVAZÁS” funkcióban szavazatukat, és érvényes SMS-t küldtek a TNM közjegyző jelenlétében a számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket.

A nyereményekről a résztvevők a televízió adásból értesülnek.

Főnyeremény azok között a résztvevők között kerül kisorsolásra, akik az élő adás alatt legalább egy érvényes szavazatot adtak le a “SZAVAZÁS” funkcióban vagy SMS-ben.

A nyertesnek a hiteles és teljes körű azonosítását követően az RTL vagy megbízottja juttatja el/adja át a nyeremény(eke)t. A nyeremény(ek) átadásáról televíziós felvétel készülhet, melyen a nyeremény átadása rögzítésre kerül, amely az RTL Magyarország portfólióba tartozó csatornákon korlátozás nélkül bemutatható, amelynek időpontjáról az érintettek közvetlenül állapodnak meg.

Az RTL és a TNM a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a TNM azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le a  szavazás során és

  • az alábbi azonosítási adattal kapcsolatban hitelesen tud nyilatkozni; információval rendelkezik:
  • RTL MOST internetes regisztrációt érvényes valós email címmel hozta létre; vagy
  • Érvényes és valós Facebook fiókkal rendelkezik; vagy
  • Érvényes Google fiókkal rendelkezik; és
  • Regisztrált az Applikáción keresztül.

A nyertes kisorsolásával egy időben pótnyertes is kisorsolásra kerül arra az esetre, ha a nyertes értesítése sikertelen vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt a megadott határidőben.

3. A nyertes értesítése:

A  szavazás kisorsolt nyertesét a TNM vagy az RTL képviselője telefonon, vagy emailben vagy a Facebookon értesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. A kisorsolt nyertessel/nyertesekkel minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon/azonosítón keresztül (ahonnan érkezett a szavazat) történik a kapcsolatfelvétel a közjegyző jelenlétében megtörtént sorolást követően 48 órán belül.

Amennyiben a nyertes telefonon nem elérhető (nincs térerő, külföldön tartózkodik, ki van kapcsolva, nem veszi föl, stb), nem érvényes a résztvevő által az Applikációban történő regisztráció során megadott, vagy az RTL MOST vagy a GOOGLE profiljához tartozó email cím vagy a Facebook azonosítóval nem elérhető, az értesítést az RTL és/vagy TNM operátorai 3 napon keresztül, napi két alkalommal, különböző napszakban kísérlik meg. Amennyiben az előbbiek szerint sikertelen a résztvevő értesítése, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszti és pótnyertes kisorsolására kerül sor.

4. A nyeremény(ek) átadásának feltétele:

A sikeres értesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

  • név; anyja neve; születési hely és idő;
  • személyi igazolvány szám és adóazonosító jel, nyilatkozat az adólevonásokhoz

 

A beazonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján jogosult a nyeremény átvételére az egyeztetéseknek megfelelő formában és helyen.

5. A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:

A nyertes nyereményét a nyereményről szóló sikeres értesítést követő 30 napon belül veheti át, azaz amennyiben az elért és értesített nyertes ezen idő alatt sem veszi át nyereményét, úgy az alábbi szabályok érvényesek:

A nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményre az első pótnyertes válik jogosulttá.

Facebook Comments

Herbária nyereményjáték – nyerj utazás a Kanári-szigetekre! Nyertesek info

Decemberi szerencsenapok 2019 – legyen neked is malacod: a játék december 14-ig tart!