in ,

Zajlik a Gyereknapi képfeltöltős játék

Hirdetés

Zajlik a Gyereknapi képfeltöltős játék.

Ugye a te gyerkőcöd is szereti a meséket? Rajzolni is szeret? Ha igen, akkor most itt a lehetőség, hogy alkotását megmutasd a NLCafé olvasóinak, sőt, még nyerhetsz is vele!

Küldj be egy fotót gyermeked kedvenc meséjéből készült rajzról, vagy postázd, e-mailezd el a szerkesztőségnek és nyerd meg az 5000 Ft értékű 80 darabos Crayola rajzkészletek egyikét, vagy akár a 20 000 Ft értékű főnyereményt.

A beküldők a kis művészekkel együtt a játék végén részt vehetnek a NLCafé mesedélutánján.

Tudnivalók:

A Pályázat leírása:

 • A Pályázat során a Játékosok rajzokat – melynek témája a gyermekük kedvenc meséje – küldenek be elektronikus formátumban vagy postai levélben. A rajzokat awww.nlcafe.hu/nyeremenyjatekok oldalon tölthetik fel, vagy beküldhetik anlcafe_nyeremenyjatek@centralmediacsoport.hu e-mail címre (tárgyban feltüntetni: Rajzpályázat) vagy a 1037, Budapest, Montevideo u. 9. postai címre (címzettként fel kell tüntetni, hogy Nők Lapja Café, a levélben kötelező megadni: pontos név, cím, NLCafé felhasználónév) küldhetik el. A Pályázaton való részvétel NLCafé regisztrációhoz kötött.
 • A beküldött rajzok közül minden héten egy három tagú zsűri (Leéb Ádám fotós, Pácsonyi Daniella NLCafé főszerkesztő, Jámbor Eszter újságíró) kiválasztja az öt legjobbat (szubjektív szempontok alapján).
 • Az elmúlt hét nyerteseit a következő hét hétfőjén értesítjük, nyereményüket legkésőbb a kiértesítést követő 2 napon belül postázzuk. A Pályázat lezárultával, 2015. június 1-én az összes beküldött rajzból a zsűri kiválasztja a legjobbat, amelynek beküldője megnyeri a főnyereményt.
 • Egy Pályázó többször is pályázhat, de heti nyertesként egy Pályázó csak egy alkalommal nyerhet;
 • Az a Pályázó, aki heti nyertesként kiválasztásra került, a főnyeremény odaítélése során is nyertes lehet.
 • *A játék végén, egy mesés mesedélutánon vehetnek részt a gyerekek a beküldőkkel együtt, az eseményrészleteivel később jelentkeztünk.

Sorsolás
Hetente, hétfőnként.

Nyeremények

 • Heti nyeremény: 5 190 Ft értékű Crayola rajzolókészlet
 • Főnyeremény: 20 675 Ft értékű Crayola ajándékcsomag (Maxi festőművész bőrönd, Óriás filcmánia szett, Aszfaltkréta)

Pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, www.nlcafe.hu/nyereményjatekok weboldalon elérhető, NLCafé és Mesedoboz Gyereknapi Rajzpályázat elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: CDM).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CDM nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása

A Pályázat során a Játékosok rajzokat – melynek témája a gyermekük kedvenc meséje – küldenek be elektronikus formátumban vagy postai levélben. A rajzokat a www.nlcafe.hu/nyeremenyjatekokoldalon tölthetik fel, az nlcafe_nyeremenyjatek@centralmediacsoport.hu e-mail címre (tárgyban feltüntetni: Rajzpályázat) vagy a 1037, Budapest, Montevideo u. 9. postai címre (címzettként fel kell tüntetni, hogy Nők Lapja Café, a levélben kötelező megadni: pontos név, cím, NLCafé felhasználónév) küldhetik el, a Pályázaton való részvétel NLCafé regisztrációhoz kötött. A beküldött rajzok közül minden héten egy három tagú zsűri (Leéb Ádám fotós, Pácsonyi Daniella NLCafé főszerkesztő, Jámbor Eszter újságíró) kiválasztja az öt legjobbat (szubjektív szempontok alapján). Az elmúlt hét nyerteseit a következő hét hétfőjén értesítjük, nyereményüket legkésőbb a kiértesítést követő 2 napon belül postázzuk. A Pályázat lezárultával, 2015. június 1-jén az összes beküldött rajzból a zsűri kiválasztja a legjobbat, amelynek beküldője megnyeri a főnyereményt.

A Pályázó a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan az NLCafé weboldalon történő megjelenítéshez szükséges mértékű, időben a Pályázat lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged a CDM-nak. Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedésére jogosult. A pályázati anyaggal kapcsolatos adatkezelési igények az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken érvényesíthetőek.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CDM-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden a CDM által megkövetelt intézkedést megtenni, és a CDM-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a CDM-t a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2015 május 4. és 2015. május 31. között zajlik.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat első napjának 0.00 órájától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • elektronikus beküldés esetén megfelelő felbontású file beküldése (72 dpi), ajánlott képméret 640*480 px
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • a www.nlcafe.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,
 • hozzájárulás, hogy a CDM közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Pályázót megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.
 • egy Pályázó egy e-mailcímről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a www.nlcafe.hu weboldalon, és vehet részt a Pályázatban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Pályázatban, azt a CDM valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
 • egy Pályázó több rajzzal is pályázhat, de heti nyertesként egy Pályázó csak egy alkalommal nyerhet;
 • az a Pályázó, aki heti nyertesként kiválasztásra került, a főnyeremény odaítélése során is nyertes lehet.

 

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a CDM-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

A Pályázat nyereményei:

Heti nyeremény: 5190 Ft értékű Crayola rajzolókészlet

Főnyeremény: 20.675 Ft értékű Crayola ajándékcsomag (Maxi festőművész bőrönd, Óriás filcmánia szett, Aszfaltkréta)

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a CDM és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A CDM vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A CDM nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A CDM az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

A pályázatok elbírálása heti nyeremények esetén a beküldést követő hét első napján (május 4. és május 31. között, minden hétfőn), a főnyeremény nyertesének kiválasztása pedig június 1-jén én történik.

A pályázatokat zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:

Pácsonyi Daniella NLCafé főszerkesztő

Leéb Ádám, fotós

Jámbor Eszter, újságíró

 

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a CDM, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor vagy NLCafé regisztráció során megadott e-mail címen a döntést követő 1 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a CDM-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a CDM-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a CDM kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A CDM mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A CDM a nyereményt egy alkalommal postázza.

A CDM nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a CDM-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a CDM részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a CDM a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

9. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a CDM nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a CDM az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célbólkezelje az alábbiak szerint:

 • a Pályázatra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje;a Pályázat során beküldött fényképeket a Pályázat időtartama alatt a www.nlcafe.huweboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
 • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Pályázó(k) nevét a az elbírálást követő 30 napig a www.nlcafe.hu weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.       (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A CDM adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: nyeremenyjatek@nlcafe.hu) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a CDM Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a CDM nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CDM-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A CDM a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A CDM kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CDM-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A CDM a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. CDM nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A CDM nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CDM-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a CDM által megkövetelt intézkedést megtenni, és a CDM-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a CDM-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A CDM fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő napig elérhető a www.nlcafe.huweboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a nyeremenyjatek@nlcafe.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2015. április 27.

Várjuk a kommentedet!

Jöhetnek a hozzászólások

Ingyenes Gyermelyi nyereményjáték – kaparj és nyerj

HTC One okostelefon a nyeremény