in

Márciusi Szerencsenapok 2023 – íme a nyertesek névsora

Márciusi Szerencsenapok 2023 – A játék március 11-ig tart!

Részvételi feltételek

Mit kell tenned?

Játssz 2023. március 3-11. között:

 • Ötöslottót egy szelvényen legalább 2100 Ft értékben
 • Hatoslottót egy szelvényen legalább 2100 Ft értékben
 • Skandináv lottót egy szelvényen legalább 2100 Ft értékben

Az akcióban részt lehet venni – játéktól függően – egy vagy öthetes, normál vagy kombinációs, terminálon, illetve interneten, SMS-ben/Okoslottó mobil alkalmazással vagy ATM-en befizetett játékkal is. A részvételi feltételekbe a Joker játék(ok) értéke nem számít bele.

Sorsolások

Napi sorsolások

A részvételi feltételeknek megfelelő játékok automatikusan részt vesznek a napi sorsoláson, amelyre a játékba küldés napját közvetlenül követő munkanapon kerül sor, ahol

 • az Ötöslottó esetében napi 10 x 100 ezer Ft és 1 x 1 millió Ft,
 • a Hatoslottó esetében napi 1 x 1 millió Ft,
 • a Skandináv lottó esetében napi 1 x 1 millió Ft

talál gazdára.


JÁTSSZ MA IS ÉS NYERJ! LOTTÓZZ AKÁR INGYEN!
Próbáld ki MOST és nyerj valódi pénzt!

Ráadás sorsolás

A részvételi feltételeknek megfelelő játékok a napi sorsolás mellett automatikusan részt vesznek a 2023. március 13-i ráadás sorsoláson is, ahol az Ötöslottó, a Hatoslottó és a Skandináv lottó esetében is 10-10 millió Ft nyeremény vár!

Átvételi igazolásod őrizd meg a ráadás sorsolásig és ellenőrizd, hogy nyertél-e!

Márciusi szerencsenapok 2023 nyertesek

2023. Márciusi Szerencsenapok különsorsolásos akció nyereményjegyzéke

2023. március 6-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2023. március 7. Nyereményigénylés határideje: 2023. április 16. (vasárnap)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Vimar Kft. 1097 Budapest, Üllõi út 147. (SPAR) 1 000 000 Ft 40 9195 01 30083398
Hatoslottó Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9195 02 30049603
Skandináv lottó Nemzeti Dohánybolt és Lottózó 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 14. 1 000 000 Ft 40 9195 03 30040602

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 9195 01 30008649
 • 40 9195 01 30012704
 • 40 9195 01 30014392
 • 40 9195 01 30018038
 • 40 9195 01 30042383
 • 40 9195 01 30070871
 • 40 9195 01 30073144
 • 40 9195 01 30079152
 • 40 9195 01 30082840
 • 40 9195 01 30087900

2023. március 5-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2023. március 6. Nyereményigénylés határideje: 2023. április 15. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Manna Lottózó 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 9/A. 1 000 000 Ft 40 9194 01 30005577
Hatoslottó MANAKARA-TRAFIK Bt. 2131 Göd-Alsógöd, Szent István utca 20/b. 1 000 000 Ft 40 9194 02 30020944
Skandináv lottó Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9194 03 30000083

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 9194 01 30003033
 • 40 9194 01 30003646
 • 40 9194 01 30006269
 • 40 9194 01 30006306
 • 40 9194 01 30009274
 • 40 9194 01 30010157
 • 40 9194 01 30011196
 • 40 9194 01 30011368
 • 40 9194 01 30013833
 • 40 9194 01 30013836

2023. március 4-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2023. március 6. Nyereményigénylés határideje: 2023. április 15. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Gy-Tom Kft. 2071 Páty, Rákóczi utca 7. 1 000 000 Ft 40 9193 01 30136612
Hatoslottó Bene Lajos Antal 2740 Abony, Tószegi út 21/a. 1 000 000 Ft 40 9193 02 30072826
Skandináv lottó Farooqné Bartal Magdolna 2300 Ráckeve, Vörösmarty út 41. 1 000 000 Ft 40 9193 03 30000218

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 9193 01 30009119
 • 40 9193 01 30080780
 • 40 9193 01 30089511
 • 40 9193 01 30096152
 • 40 9193 01 30112011
 • 40 9193 01 30127926
 • 40 9193 01 30141721
 • 40 9193 01 30169828
 • 40 9193 01 30196633
 • 40 9193 01 30268179

2023. március 3-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2023. március 6. Nyereményigénylés határideje: 2023. április 15. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Posta 9073 Bõny, Rákóczi u. 8. 1 000 000 Ft 40 9192 01 30096113
Hatoslottó 409. sz. Lottózó 1132 Budapest, Váci út 46/b. fszt. 1. 1 000 000 Ft 40 9192 02 30081574
Skandináv lottó Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9192 03 30016911

100.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):

 • 40 9192 01 30000989
 • 40 9192 01 30009233
 • 40 9192 01 30027649
 • 40 9192 01 30063765
 • 40 9192 01 30121051
 • 40 9192 01 30122852
 • 40 9192 01 30150168
 • 40 9192 01 30211021
 • 40 9192 01 30223255
 • 40 9192 01 30229685
A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek, az alábbiak szerint: A 100 ezer Ft-os pénznyeremények esetében: az értékesítőhelyeken vásárolt nyertes átvételi igazolás terminálon történő beolvastatását követően bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen készpénzben felvehetők (Játékoskártya használatával vásárolt nyertes játék esetében, ha a Játékoskártyán a biztonsági szint be van állítva, akkor a készpénzben történő kifizetéshez a Játékoskártyát is be kell mutatni!), míg a Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék- és fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottóval) vásárolt nyertes játékok esetében a belső egyenlegre kerülnek kifizetésre. Az akcióban SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil Vásárlás igénybevételével vagy ATM-en vásárolt játékkal elért nyeremény a Szerencsejáték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlaszámra kerül átutalásra. .
Az 1 millió Ft és annál nagyobb összegű pénznyeremények esetében: Nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával).
A nyereményigénylés benyújtásának helye és módja: Értékesítőhelyen vásárolt játékokkal elért nyeremények esetén a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerülnek átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott forint alapú lakossági bankszámlára. A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottóval) vásárolt játékkal elért nyeremények esetében a nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt, Mobil Vásárlás igénybevételével vásárolt nyertes játék esetében a nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt, míg az ATM-es játékmódban vásárolt játékkal elért nyeremények esetén a nyertes játék kifizetéséhez használt bankkártya számának utolsó 4 számjegye megadásával együtt a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerülnek átutalásra a nyeremények a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.
Terminálon feladott akciós játékkal elért pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napig, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti!
Terminálon feladott akciós játékokkal elért 100 ezer Ft-os kisnyeremények kifizetésére csak és kizárólag legkésőbb a 40. napig van lehetőség! A határidők jogvesztők!
A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.
 

A nyertes játékok azonosító számát tartalmazó teljes nyereményjegyzéket közzéteszik a weboldalunkon:
NYEREMÉNYJEGYZÉK

valamint

 • a Szerencsemix újságban,
 • a Nemzeti Sport Sportfogadás mellékletének március 8-i és 16-i számában.

Bővebb: Márciusi szerencsenapok 2023 nyertesek

A Márciusi Szerencsenapok 2023 – íme a nyertesek névsora bejegyzés először a Spórolj naponta! oldalon jelent meg.

Szólj hozzá!

Márciusi Szerencsenapok 2023 – A játék március 11-ig tart!

Az örökség ára 1. évad, 65. rész magyarul videa – nézd meg online!