in

Nyereményjáték: Élményteli vásárlás a Mammutban!

Hirdetés

Élményteli vásárlás a Mammutban! Nyerjen luxus utazást Dubaiba az Emirates és a Vista felajánlásából!

Vásároljon 10 x legalább 5.000.- Ft értékben és legyen Öné egy kétszemélyes, egyhetes utazás a fényűzés és csillogás városába, Dubaiba!

A nyereményjáték időtartama: 2015.09.20. üzletnyitástól – 2015.11.19. üzletzárásig.

Élményteli vásárlás a Mammutban! Nyerjen luxus utazást Dubaiba az Emirates és a Vista felajánlásából!

1. Szervezés és lebonyolítás

A Mammut – Dubai őszi nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Mammut Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca, cégjegyzékszám: 01-10-047154, adószám: 23483853-2-41.) (továbbiakban: Szervező), lebonyolítója a Benedict & Helfer Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2., cégjegyzékszám: 05-09-027632, adószám: 14117192-2-05.) (továbbiakban: Lebonyolító), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a www.mammut.hu honlapon.

2. Részvételi szabályzat

2.1. A nyereményjátékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes európai uniós állampolgársággal és bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.

2.2. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Benedict & Helfer Kft. és a Mammut Zrt. vezetői, alkalmazottjai és munkatársai, ezeknek Ptk. szerinti hozzátartozói, valamint a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ területén üzemelő üzletek tulajdonosai, bérlői és alkalmazottjai.

2.3. A Szervező kizárja a nyereményjátékból azt a játékost, akinek megadott személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

2.4. A Szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

2.5. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

2.6. A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. A játékban való részvétel joga és a nyeremény átvételének joga át nem ruházható. A nyeremény vissza nem utasítható.

2.7. A nyertes személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét a Lebonyolító teljesíti, de a nyereményt és az utána fizetendő adót a hatályos jogszabályok szerint a nyertesnek az adóbevallásában szerepeltetni kell. A Szervező a nyertesnek kérésére 15 napon belül igazolást ad ki.

3. A nyereményjáték ideje

2015.09.20. üzletnyitástól – 2015.11.19. üzletzárásig

4. A nyereményjáték menete

A nyereményjáték során a játékosoknak vásárolni vagy szolgáltatást kell igénybe venni legalább tíz (10) alkalommal, alkalmanként adott szolgáltatótól vagy kereskedőtől származó számla végösszegeként minimum 5.000.- Ft, összesen legalább 50.000.- Ft értékben a Mammut Bevásárló – és Szórakoztató Központ bármelyik üzletében vagy szolgáltató helyén 2015. szeptember 20. és november 19. között.

Minden – legalább – 5.000.- Ft-nyi számla egy matricát ér, ezekből összesen 10 darabot kell összegyűjteni a játékban történő részvételhez. Matricagyűjtő füzetet a Bevásárlóközpontban lévő információs pultoknál talál (Mammut I. 0.szint; Mammut II. földszint). A játékosoknak a betelt és a szükséges adatokkal ellátott matricagyűjtő füzetet az információs pultoknál (Mammut I. 0.szint; Mammut II. földszint) elhelyezett urnákba kell bedobni.

A játékban való részvétel és a matricagyűjtő füzet ingyenes, a matrica és a matricagyűjtő füzet átadásáért az információs pultban dolgozó munkatársak díjigényt nem támasztanak.

A matricagyűjtő füzet a nyereményjátékban való részvételre nem jogosít (vagyis érvénytelen), ha a matricák száma a tíz darabot nem éri el. Az egyedi matrica érvényét veszíti, ha az alapját képező számla nem valódi, vagy stornózásra kerül.

5. Nyeremény:

5.1. Nyeremények:

10 db 8 napos, 7 éjszakás utazás 2 fő részére Dubaiba, repülőjeggyel, retúr repülőtéri transzferrel, központi elhelyezkedésű, 4 csillagos szállodai szállással, félpanziós ellátással és félnapos városnézéssel. Az utazásra 2016.02.17-24. időpontban kerül sor.

Az idegenforgalmi adót a nyeremény nem tartalmazza, kizárólag a helyszínen személyesen lehet befizetni.

5.2. A sorsolás időpontja és helyszíne:

A nyertesek és tartaléknyertesek kisorsolása közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással történik 2015. november 20-án, 17:00 és 19:00 között, a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ II. épületében, a szökőkút mellett. A sorsoláson 10 nyertes és 5 tartaléknyertes kisorsolására kerül sor. Amennyiben a nyertes a matricákat tartalmazó gyűjtőfüzet meglétét, illetve a matricák megszerzését igazoló vásárlásokat érvényes számlával, blokkal nem tudja igazolni, vagy a játékból bármely ok miatt kizárásra kerül, úgy a kisorsolása érvénytelen, a kisorsolt nyeremény pedig a tartalék nyertest illeti a kihúzás sorrendjében. Egy gyűjtőfüzet csak egyszer sorsolható ki, de egy játékos akár több szelvénnyel is részt vehet a játékban.

A nyertest a nyereményről a sorsolás helyszínén, élő rádióműsorban értesítik, továbbá postai úton és/vagy telefonon, a sorsolást követő 15 napon belül, a matricagyűjtő füzeten megadott elérhetőségein keresztül. Szervező és Lebonyolító valamennyi felelősségét kizárja a téves, hibás, vagy hiányos adatok miatt keletkező követelésekkel szemben.

A nyeremény átvételekor a nyertes köteles bemutatni a matricák megszerzését megalapozó lebélyegzett számlák, blokkok eredeti példányát is, ezzel igazolva, hogy a vásárlás megtörtént, valamint a gyűjtőfüzetet. A nem valódi, törölt vagy sztornózott számlák automatikus a játékos kizárását eredményezi. A szervező a számlák, blokkok ellenőrzése céljából jogosult azokról másolatot készíteni.

A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a kiértesítő levélben, illetve telefonon közöljük. A határidőben át nem vett nyeremények a későbbiekben át nem vehetők automatikusan a szervező tulajdonában maradnak.

A nyeremények leírása, illetve a nyereményjátékkal kapcsolatos további részletek a www.mammut.hu oldalon találhatóak. A nyereményjátékkal kapcsolatos igényérvényesítésre a polgári jog szabályai szerint van mód.

Bővebb ITT

Várjuk a kommentedet!

Jöhetnek a hozzászólások

Orbit nyereményjáték: Az Orbit finomabb, mint valaha

hatos lottó nyerőszámok

Hatos lottó nyerőszámai és nyereményei – 46. hét: 2015.11.15