in

Nyerjen utazást aludobozaival! – SPAR, INTERSPAR

Hirdetés

Nyerjen utazást aludobozaival! - SPAR, INTERSPARZajlik az Aludoboz – INTERSPAR, SPAR nyereményjáték – Nyerjen utazást aludobozaival!

Válts vissza min. 1 db üres aludobozt a résztvevő Interspar áruházakban található Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automaták egyikében. Add meg a kapott Bón adatait a Nyerődoboz oldalán. A Bón értékét csak 2015. augusztus 1-31. között vásárold le, mert a nyertes bónt be kell mutatni.

Több doboz visszaváltását igazoló bón többszörös eséllyel vesz részt a sorsoláson.

Napi feltöltési limit: maximum 5 db bón, heti feltöltési limit: maximum 15 db bón, és egy adott naptári napra vonatkozóan: maximum 5 db bón,.

A résztvevő áruházak listája:
IS – 8360 Keszthely, Tapolcai út 37.
IS – 8500 Pápa, Celli út 21.
IS –  – 7100 Szekszárd, Tartsay u. 9.
IS –  – 5000 Szolnok, Mátyás K. u 29.
IS –  – 2000 Szentendre, Dobogókői út 4.
SPAR – 1106 Budapest, Kerepesi út 73.

Töltsd ki a kérdőívet és vegyél részt a különdíj sorsolásán is.

Nyeremény:
1 db 350.000 Ft értékű IBUSZ utazás,
Kéthetente 20 db, összesen 80 db, 10.000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány.
Különdíj:  1 db 100.000 Ft értékű belföldi utazás.

Utazzon aludobozzal! A Returpack Kft. „Utazzon aludobozzal!” elnevezésű nyereményjáték

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül tudomásul veszik és elfogadják a játék jelen hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

1. A játék szervezője:

A Returpack Kft. (székhely: 6321 Újsolt, Rákóczi u. 9.), a továbbiakban: Szervező, „Utazzon aludobozzal!” elnevezéssel nyereményjátékot szervez egyes magyarországi Interspar és Spar áruházakban található Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automaták használói számára, a továbbiakban „Játék”.

A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki a Játék időtartama alatt, a Játékban résztvevő áruházak egyikében kihelyezett Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automaták valamelyikét legalább 1 db aludoboz visszaváltására használja, a továbbiakban „Játékos”.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Játékban résztvevő SPAR Magyarország Kft. áruházak, valamint a Lebonyolító alkalmazottai és azok (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2015.05.04. 0:00 órától 2015.06.28. 24:00 óráig tart.

A visszaváltás(ok)nak, a regisztrálás(ok)nak és a feltöltéseknek is ebben az időtartamban kell megtörténnie(ük).

A Játék 4 darab részidőszakból áll.

 1. Időszak: 2015. május 4. – 17.
 2. Időszak: 2015. május 18. – 31.
 3. Időszak: 2015. június 1. – 14.
 4. Időszak: 2015. június 15. – 28.

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak – két hét – folyamán beérkezett Pályázatok vesznek részt. Az egyes részidőszakok sorsolásain kívül a teljes játékidő tartama alatt érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között fődíj, továbbá az 5./ pontban részletezett további feltételt teljesítő Pályázók között különdíj kerül kisorsolásra.

4. A Játékban résztvevő üzletek:

A Játékban 6 áruházban kihelyezett Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automatákból kapott alubónnal, a továbbiakban „Bón” lehet részt venni.

 1. KESZTHELY INTERSPAR – 8360 Keszthely, Tapolcai út 37.
 2. PÁPA INTERSPAR – 8500 Pápa, Celli út 21.
 3. SZEKSZÁRD INTERSPAR – 7100 Szekszárd, Tartsay u. 9.
 4. SZOLNOK INTERSPAR – 5000 Szolnok, Mátyás K. u 29.
 5. SZENTENDRE INTERSPAR – 2000 Szentendre, Dobogókői út 4.
 6. KEREPESI SPAR – 1106 Budapest, Kerepesi út 73.

5. A Játékban való részvétel menete:

Azon Játékos, aki a Játék időtartama alatt:

 • legalább egy db üres aludobozt vált vissza a résztvevő áruházakban található Returpack alumínium visszaváltó automaták egyikében,
 • majd a nyerodoboz.hu weboldalon személyes adataival regisztrál,
 • és érvényesen feltölti a Bón(ok) adatait,

a továbbiakban együttesen „Pályázat”, sorsoláson vesz részt.

A regisztráció során az alábbi valós adatok – érvényes hatósági igazolvánnyal igazolható név – hiánytalan és valósághű megadása szükséges:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap a regisztrációjáról, amit vissza kell igazolnia az érvényes regisztráláshoz.

Az adott Bónról az alábbi adatok hiánytalan és valósághű beküldése szükséges:

 • egyedi blokkazonosító,
 • dátum és idő (óra, perc, másodperc pontossággal)
 • a visszaváltott Alu- italdobozok darabszáma
 • az igénybevett automata helyszíne.

A Pályázat beküldéséről szintén e-mailes válaszüzenetet kap a Játékos.

A Bón megőrzése 2015. július 31-ig szükséges, mert nyertesség esetén a nyeremény átvételének a feltétele a nyertes Bón másolatának bemutatása, mely elektronikusan, vagy személyesen is megtörténhet, viszont a Szervező jogosult az eredeti Bón beküldését kérni a nyertes Játékostól a fenti időpontig. Ez esetben a Bónt az eredetiség ellenőrzését követően a Játékosnak 14 napon belül visszajuttatja a Szervező. A Játék ideje alatt kiadott Bónok beváltási/levásárlási határideje 2015. augusztus 31. Minél több aludoboz visszaváltást és ennek megfelelő számú érvényes Pályázat beküldést hajt végre egy Játékos, annál nagyobb nyerési eséllyel vehet részt a sorsoláson. Viszont egy Játékos összesen csak egy nyereményt nyerhet a kétheti sorsolásokon.

Egy Bónnal csak egy Pályázat küldhető be.

Amennyiben egy Játékos egy Bónon több aludobozt vált vissza és ezt a darabszámot jelzi a Pályázatban is, úgy az adott Bón adatait tartalmazó Pályázat annyiszoros nyerési eséllyel vesz részt a sorsoláson, ahány db aludobozt a Pályázó az adott Bónon visszaváltott. Azaz ha például egy Pályázatban összesen 12 db aludoboz visszaváltást jelöl meg egy Játékos, úgy a sorsolás előtt az adott Pályázat a sorsolási adatbázisban 12-szer fog szerepelni, azaz a sorsoláson 12-szeres nyerési eséllyel vesz részt. Amennyiben kisorsolásra kerül az adott Pályázat és az abban megadott Bón, akkor a beküldő Játékos abban az esetben válik nyertessé, ha a beküldött Bónon valóban az összesen (minimum) 12 db aludoboz visszaváltása szerepel, ellenkező esetben az adott Játékos elveszíti a nyereményre a jogosultságát, és helyébe a tartalék nyertes lép.

A blokkazonosító minden automata esetében 5 számjegyű.

A Szervező a Bónokkal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az alábbiak szerint korlátozza a napi, illetve a heti egy Játékos által feltölthető érvényes Pályázatok mennyiségét:

 • napi feltöltési limit Játékosonként: maximum 5 db
 • heti feltöltési limit Játékosonként: maximum 15 db
 • és egy adott naptári napra vonatkozóan: maximum 5 db

érvényes Bónnal pályázhat egy Játékos.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás, nem valós vagy meghamisított regisztrálásokat, Pályázatokat küldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bónnal, illetve ennek elektronikus úton történő beküldésével nem tud részt venni a Játékban a Játékos és az ezzel pályázó utólagosan kizárásra kerül.

Szervező jelen Játékkal egyidejűleg egy másik nyereményjátékot is meghirdet az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok körében. Amennyiben az érvényes Pályázatot beküldő Játékos hiánytalanul kitölti a 10 db kérdésből álló kérdőívet, úgy részt vesz a „Különdíj” sorsoláson. A kérdőívre válaszolók között egy db 100.000,- Ft értékű belföldi utazás kerül kisorsolásra, mely utalvány formájában kerül átadásra. Egy Játékos a beküldött Pályázatok számától függetlenül egyszeres nyerési eséllyel vesz részt ezen különdíjnyeremény sorsolásán.

6. Sorsolások

Kétheti – részidőszakok – sorsolásai:

A kétheti sorsolásokra az egyes időszakokra vonatkozóan a következő időpontokban kerül sor:

 1. Időszak: 2015. május 19. 13 óra
 2. Időszak: 2015. június 2. 13 óra
 3. Időszak: 2015. június 16. 13 óra
 4. Időszak: 2015. június 30. 13 óra

Fődíj sorsolás:

A fődíj sorsolásra 2015. június 30-án, a 4. időszak sorsolását követően kerül sor, ahol a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt, és amelyek az egyes időszakok sorsolásai alkalmával sem nyertesként, sem tartaléknyertesként kisorsolásra nem kerültek.

Különdíj sorsolás:

A különdíj sorsolásra 2015. június 30-án, a 4. időszak és a fődíj sorsolását követően kerül sor.

Valamennyi sorsolásra az adott napokon, az A4C Marketing Kft. irodájában 1092. Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző előtt, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.
A nyertesek listája – név és helyiségnév – a sorsolást és validálást követően anyerodoboz.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

7. Nyeremények, tartaléknyertesek

Kétheti – időszaki – nyeremények:

A kétheti – részidőszakonkénti – sorsoláson időszakonként 20 db, azaz a 4 időszakot figyelembe véve összesen 80 db, egyenként 10.000,- Ft értékű SPAR vásárlási utalvány (kizárólag élelmiszerre használható fel) 1.000,- Ft-os címletekben.

Fődíj:

1 db 350.000,- Ft értékű külföldi utazás, mely az IBUSZ utazási iroda által kiállított utazási utalvány formájában kerül átadásra, a beváltás feltételei és részletei az utalványon találhatóak.

Különdíj:

1 db 100.000,- Ft értékű belföldi utazás, mely az IBUSZ utazási iroda által kiállított utazási utalvány formájában kerül átadásra, a beváltás feltételei és részletei az utalványon találhatóak.

A kétheti sorsolások alkalmával a nyerteseken felül alkalmanként 15-15 db, míg a fődíj és a különdíj sorsolás esetén 3-3 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

8. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító haladéktalanul értesíti a nyertes játékosokat az általuk a Pályázaton megadott elérhetőségeken. A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő aludoboz visszaváltást igazoló Bón teljes terjedelmében olvasható másolatának beküldését követően veheti át, melynek meglétét az első értesítést követő 6 napon belül igazolnia kell postán vagy e-mailben! Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). E-mail cím: nyerodoboz@a4c.hu . A nyertes nevét és postázási címét a Bón másolat beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni a Lebonyolító részére.

Amennyiben az e-mail kiküldés a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól a megadott határidőben, úgy kettő alkalommal telefonon (hétköznap 8-17 óra között) is megkísérli elérni a nyertes Játékost a Lebonyolító. Amennyiben a minimum kétszeri telefonos és e-mailes megkeresésre, az első kiküldéstől számított 6 napon belül válasz nem érkezik, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon és a nyertes elveszti jogosultságát a nyeremény átvételére, azt a továbbiakban Szervezőtől nem követelheti.

A kétheti – időszaki – nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a nyertesek részére, míg a fődíjat és a különdíjat a nyertes Játékos személyesen – személyazonosságának hatósági igazolvánnyal történő igazolását követően – vagy ügyvéd által ellenjegyzett / közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott veheti át egy előre egyeztetett időpontban a Szervező irodájában.

Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen szabályzat szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem tudja a nyertes Bónt beküldeni, vagy az nem a Pályázatban megadott aludoboz darabszám visszaváltását igazolja, egyéb okból érvénytelen stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az első értesítést követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben egy kétheti sorsolási időszakban a kisorsolandó nyeremények – időszakonként 20 db – számánál kevesebb Játékos küld be érvényes Pályázatot, úgy minden érvényes Pályázatot beküldő Játékos nyertessé válik, viszont az adott időszak további nyereményei nem kerülnek átadásra sem a következő időszak során, sem később.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

9. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek illetve a nyeremények elszállításának költsége a nyertest terhelik.

10. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Játék időtartama alatt a Játék oldalán: nyerodoboz.hu weboldalon, továbbá a résztvevő áruházakban.

A Játékról információk találhatóak a wwww.nyerodoboz.hu oldalon, a Spar Magyarország Kft. web- és FB oldalán (www.spar.hu, www.facebook.com/sparmagyarorszag?fref=ts) online hirdetésekben, a Returpack automatáknál és automatákon, és az áruházakban elhelyezett reklámanyagokban, valamint a Returpack automaták által kiadott Bónokon.

11. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike (név, e-mail cím, telefonszám, Bónadatok) valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolító dolgozza fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző fér hozzá.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, vagyis a regisztrálással adja meg,
 2. adataik feldolgozását az A4C Marketing Kft., mint adatfeldolgozó végzi, az adatkezelő a Returpack Kft. (székhely: 6321 Újsolt, Rákóczi u. 9.),
 3. a Szervező díjmentesen felhasználhatja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára,
 4. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra kizárólag ez irányú kifejezett hozzájárulás esetén kerülnek felhasználásra,
 5. a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Játék weboldalán.
 6. nyeremény átvételével egyidejűleg egy külön nyilatkozat aláírásával, visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során, a Játékban történő részvétellel a Játékos feltétel nélkül hozzájárul a nyeremény átadása során róla készült kép-, hang- vagy filmfelvétel Szervező, Lebonyolító és SPAR Magyarország Kft. általi magyarországi használatához és megjelenítéséhez bármely reklámeszközön, alkalom és módbeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Azon Játékosok, akik a regisztráció során megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják ahhoz, hogy:

 1. a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, illetve reklámlevelek eljuttatása céljából engedélyezi a Returpack Kft. (6321 Újsolt, Rákóczi u. 9.) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését vagy a Játékos adatkezelési hozzájárulásának visszavonását követően megsemmisítésre kerülnek.

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója az A4C Marketing Kft.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik az helpdesk@nyerodoboz.hu e-mail címen és a Szervező telephely címén (1114. Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7.) postai úton.

A Szervező garantálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Info.tv. és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

12. Egyebek:

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és Bónok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és kizárólag a rajtuk szereplő érvényességi idő alatt válthatóak be.

A Returpack aludoboz visszaváltó automatái maximum 50 db aludoboz visszaváltást tudnak egy Bónon egyidejűleg feltüntetni. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl: számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó a Játékos vagy harmadik személy által elszenvedett költségekért, károkért, veszteségekért.

A Bónok kiadását biztosító SPAR Magyarország Kft. kizárja a felelősségét a meghirdetett nyeremények átvételével kapcsolatos határidő nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból – történő elmulasztásából. SPAR kizárja a felelősségét a nyeremények átadásának bármely okból való meghiúsulása esetén, továbbá bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a nyereménytárgyakkal, azok tartozékaival, az utazással, az utazásra jogosító kupon beváltásával vagy ezekkel összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. A nyereményként kisorsolásra kerülő SPAR vásárlási utalványok a rajtuk található érvényességi határidőn belül, az utalványokon található feltételekkel válthatók be, sérült, elveszett vagy ellopott utalványok utólagos pótlására nincs lehetőség, az utalványok beváltásánál az utalványok megszerzésének jogosultsága a beváltó által nem kerül ellenőrzésre. SPAR, Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét a Fődíjként és Különdíjként megnyerhető külföldi-, illetve belföldi utazásra jogosító utalvány a beváltása során az utazásszervezőnél, a légitársaságnál, a szállodánál felmerülő bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a légitársaságnál, a foglalás során, az utazás és a nyaralás alatt vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező a jelen szabályzat szerinti utazási utalványok, mint nyeremények átadására vállal kötelezettséget.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a nyerodoboz.hu weboldalon értesülhetnek.

Szervez

 

Várjuk a kommentedet!

Jöhetnek a hozzászólások

Nyereményjáték Nyerj egy Daewoo DES 1550 egykaros presszó kávéfőzőt.

Multipont nyereményjáték: Nyerjen 1 milliót!